מחקר בפקולטה לכימיה ע"ש שוליך

מדע הכימיה מכונה גם המדע המרכזי בגלל שהוא נוגע ומתקשר לתחומים מדעיים רבים כגון פיזיקה, ביולוגיה ומדע החומרים. לפיכך טבעי שהמחקרים המבוצעים על ידי חברי הסגל בפקולטה לכימיה ע"ש שוליך כוללים נושאים שמכסים את מרבית התחומים של מדעי הכימיה. חלק נכבד מפרוייקטי המחקר המבוצעים פקולטה הינם רב-תחומיים וכוללים שיתופי פעולה עם חוקרים מתחומים אחרים. הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך גאה בחדשנות ובמגוון הנושאים שבהם עוסקים החוקרים שלנו. רשימת תחומי המחקר שלמטה כוללת מידע פרטני על פעילות המחקר של חברי הסגל בפקולטה.