מכון לחקר המים ע"ש גרנד

המכון לחקר המים בטכניון ע"ש סטפן וננסי גרנד פועל במכון לאומי של מדינת ישראל ומרכז מחקר במדע, טכנולוגיה, הנדסה, וניהול של מקורות מים. מאז הקמתו ב1993, משימת המכון היא להיות מרכז מצוינות שיוביל את חקר המים בישראל. המכון מרכז את פעילותו בעיקר בנושאים הרלוונטים לצרכי המים של מדינת ישראל.

,תחומי המחקר הנתמכים על ידי המכון הינם: טיהור מים, התפלה, שימוש חוזר במים, שימור איכות מארגי המים, הידרולוגיה – איכותית וכמותית, מיקרוביולוגיה סביבתית ומים, ניהול מים בסקטור העירוני, וניהול מקורות המים וקביעת מדיניות.

מספר מעבדות שוכנות בבניין המכון:

מעבדת רבין להתפלה, נתרמה על ידי משפחת דוידוב.
מעבדת גילברט לאיכות המים ולטיפול במים
המעבדה לטיפול ושימוש מחדש במי שופכין, נתמכת על ידי מוסד פוהס.
מעבדת זיידל לזרימת נוזלים.
המעבדה לניהול מקורות מים, נתרמה על ידי קרן משפחת מיטצל.
כל מעבדה מכילה מספר חברי סגל, סטודנטים לתארים גבוהים ופוסטדוקטורנטים אשר חוקרים נושא מסויים במדע המים. חברי המכון יכולים להיות משוייכים ליותר ממעבדה אחת, בהתאם לתחום מחקריהם.

המכון לחקר המים ע"ש גרנד מעודד שיתופי פעולה בין חוקרים. המכון כולל 56 חברי סגל משבעה פקולטאות שונות בטכניון. בנוסף תומך המכון בפרוייקטים מאוניברסיטאות שונות, ממכוני מחקר, סוכניות ממשלתיות, התעשייה, והסקטור הפרטי. שלושה חברי סגל מהפקולטה לכימיה מעורבים בפעילות המכון: מ. אייזן, י. שכטר וי. אישן.

לאתר המכון לחקר המים ע"ש גרנד