המכון למצב מוצק

המכון למצב מוצק הוא יחידה בין תחומית אשר כוללת 25 חברי סגל מהפקולטות לפיזיקה, כימיה, הנדסת חשמל והנדסת חומרים. מתוכם כ12 חברי סגל אשר מעורבים בפעילות המכון באופן תדיר. המכון כולל גם כ45 סטודנטים בלימודי מוסמכים ופוסטדוקטורנטים אשר מבצעים את עבודת המחקר שלהם בבנין המכון למצב מוצק. המכון מאכלס מספר יחידות שרות: XPS, SIMS, Auger, UHV-STM/AFM, Cryogenic NSOM, X-ray, micro Raman, והשתלת יונים. בנוסף מאכלס המכון מספר מעבדות מחקר של חברי סגל, עם דגש על מעבדות המתמקדות בתחומי האופטיקה, מגנטו-אופטיקה ומעבר מטען או אונרגיה.

חברי הסגל מהפקולטה לכימיה ע"ש שוליך שמעורבים בפעילות המכון למצב מוצק הם: א. הופמן, א. ליפשיץ, א. קולודני וי. אישן. מעבדת המחקר של פרופ. אפרת ליפשיץ ממוקמת בבניין המכון למצב מוצק.

לאתר המכון למצב מוצק