תנאי קבלה:

על המועמדים להיות בעלי תואר Ph.D. או תואר מקביל והכשרה לאחר דוקטורט. הם צפויים להקים תוכנית מחקר עצמאית במימון חוץ וללמד קורסים לתואר ראשון ושני. התפקידים יוצעו בדרגים התואמים את כישוריהם של המועמדים.

יש להגיש כל בקשה בדוא”ל לכתובת שלהלן ועליה לכלול קובץ PDF אחוד המכיל את הסעיפים הבאים:
• מכתב הסבר המפרט מדוע המועמד/ת מתאימ/ה לתפקיד.
• קורות חיים ורשימת פרסומים.
• הצהרת מחקר.
• הצהרת הוראה.
• רשימה של 4 ממליצים שיעריכו את הישגיו האקדמיים של המועמד/ת. ניתן להוסיף לקובץ מכתבי המלצה קיימים.

נא לשלוח את כל המידע ל:
פרופ’ נועם אדיר
דיקן, הפקולטה לכימיה שוליך
ch.dean@technion.ac.il
הערכה רשמית של מועמדים תחל ב-1 בדצמבר 2022.