תוכנית האנרגיה ע"ש גרנד

מטרת התוכנית לאסוף את מיטב החוקרים והמהנדסים ממגוון תחומים ולהניע מאמץ מחקרי רב-תחומי שמטרתו לגלות ולנצל מקורות אנרגיה חולפים ומתחדשים, לפתח דלקים חלופיים שאינם מבוססים על פחמימנים, לחפש פתרונות יותר יעילים לשימוש באנרגיה, ולהפחית את הנזק הסביבתי הנגרם כתוצאה משריפה של דלקים פחמימניים.

לטכניון כל הכלים לקדם תחומי מחקר אלו עקב איכות החוקרים הנמצאים בקמפוס והקשרים רבי השנים שלהם עם התעשייה. תוכנית האנרגיה מקדמת ארבעה תוכניות עקריות: דלקים חלופיים, אכסון והמרת אנרגיה, מקורות אנרגיה מתחדשת, והמרת אנרגיה. נושאי המחקרים המוצעים כדי לקדם תוכניות אלו כוללים: אופני שימוש חדשים באנרגיה סולרית, כולל שימוש בתאים פוטוולטאים לייצור חשמל, מיזוג אויר המונע על ידי אנרגיה סולרית, פיתוח דלקים אלטרנטיבים שאינם על בסיס פחמן, יצירת גזים דליקים על ידי ביומסה, תכנון שבשבות רוח, אכסון אנרגיה, אופטימיזציה של תכנון עירוני כדי לחסוך באנרגיה, שיפור היעילות של מנועים על ידי הפחתת חיכוך ופיתוך תהליכי שריפה מתקדמים, ופיתוך של מקורות כח עבור התקנים מיקרואלקטרוניים.

מספר חברי סגל בפקולטה עוסקים במחקר בנושאים הקשורים להפקת וניצול של אנרגיה: נ. אדיר, א. בלנק, מ. אייזן, ז. גרוס, א. הופמן, א. ליפשיץ, ל. עמירב, וא. שמידט.

אתר תוכנית האנרגיה ע"ש גרנד