הפקולטה לכימיה ע”ש שוליך מתכבדת להזמינכם לסדרת הרצאות אורח ע”ש ישראל פולק

הפקולטה לכימיה ע”ש שוליך מתכבדת להזמינכם לסדרת הרצאות אורח ע”ש ישראל פולק

Prof. Philippe Walter ההרצאות יינתנו על ידי
” בתאריכים 23 – 20 ליוני 2022, במסגרת “אורח קרן הרצאות ע”ש פולק

שתי הרצאות  Prof. Philippe Walter   במהלך ביקורו יעביר

1)         “Non-invasive analysis of paintings: an opportunity for interdisciplinary researches”

2)        “Why painters needed new pigments and binders?”