member-academic-staff-he
מוריס אייזן

מוריס אייזן

פרופסור
972-4-8292680+
972-4-8292680+
458
 1. הבנת האפקטים האלקטרוניים והסטריים של ליגנדות על המאפיינים הקטליטיים של קומפלקסים אורגנומתכתיים .
 2. סינתזה של ממברנות לאולטרא- וננו-פילטרציה. http://memtech-water.com

 1. א) אחד מנושאי המחקר בקבוצה הינו סינתזה של פולימרים ייחודיים על ידי זרזים הומוגניים. המחקר מתמקד בסינתזה, אפיון ופעילות קטליטית עבור סוג ייחודי של קומפלקסים אורגנומתכתיים קטיוניים בלתי רוויים קואורדינטיביתמקבוצה 4 ((Ti, Zr , Hf. סוגי הליגנדות אשר מאפשרים לקבל הקומפלקסים הקטיוניים הינם אלה המכילים את הקבוצות heteroallylic, acetylacetonato, dikitiminate ו imidazoline-2-iminato (איור 1).בכל המקרים, המוטיב של הליגנדה הוא גדול מספיק כדי למנועקואורדינציה של הממס. המחקר הופנה בשלושה מסלולים עיקריים בו זמנית: (א) הבנת ההשפעות האלקטרוניות של הליגנדות 1השונות על הראקטיביות של המתכת (ב) התאמת ליגנדות כיראליותואכיראליות וקומפלקסיםכיראליים או רצמים לעיצוב פילמור סטראורגולרי של -אולפינים. בנוסף, תיכנוןראקציות כימיות ייחודיותלהשגת סוג חדש של פולימרים מתקדמים. (ג) אפיון יסודי של חומרים פולימריים חדשים כדי לאפשר את העיצוב של זרזים חדשים עבור הכנת פולימר עם תכונות פיסיקליות משופרות. ההישגים בסינתזת הליגנדות ובבניית הקומפלקסים האורגנומתכתיים הבלתי רוויים קואורדינטיבית הינו נושא בעל חשיבות מדעית וטכנולוגית בינלאומיתלהכנה חכמה של חומרים חדשים.

 

 1. ב) הכימיה האורגנומתכתית של האקטינידים מתחילה להגיע לרמה מאוד גבוהה של תחכום לגבי ההבנה הבסיסית של המנגנונים שבאמצעותם קומפלקסים אלהפועלים.בשנים האחרונות מתקבלות עדויות תומכות על ידי מחקרים תאורטייםובשימוש אנתלפיות קשר עבור סוגים שונים של תהליכים. המחקר שמתבצע בקבוצתי עם קומפלקסים אורגנואקטינידיםמתמקד בשימושםכקטליזטוריםבתהליכים קטליטיים מיוחדים עם עניין אקדמי גדול. למשל, אנו מעוניינים בשימוש קומפלקסים אימידו של האקטינידיםלקטלז הסיפוח האנטי מרקובניקובשל אמין אל אלקין טרמינליליצירת אימינים בשלב אחד (הידרואמינציה). בנוסף, השתמשנו בקומפלקסים אלהלאוליגומריזציה של אלקינים טרמינלים, להידרוסילילציה של אלקינים טרמינלים המתרחשת במהירויות כמעט אנזימטיות! ועוד. במהלך השנים האחרונות, הקבוצה שלנו פיתחה טכניקות קטליטיות חדשות לשימוש קומפלקסים 2אורגנואקטינידים בטרנספורמציות קטליטיות בעלות דרישה אנרגטית גבוהה בחומרים המכילים קבוצות עם אטומי חמצן.עד לפני מספר שנים היה מיתוס שככל הנראה בלתי אפשרי לאקטב בצורה קטליטית ראקציות המכילות שארים עם חמצן. בשנה האחרונה הראנו שניתן לספח כוהלים למולקולות קרבודיאימידיות בקטליזה של קומפלקסים אקטינידים(איור 2). זה מייצג דוגמה נדירה של טרנספורמציותהמקוטלזות על ידי תוריוםודוגמה הראשונה עבור קומפלקסים של אורניום. באמצעות האורניום או תוריום אמידים, הסיפוחשל הכוהל לקשרי פחמן-חנקן בלתי רוויים מושג בניצולות גבוהות, בזמני תגובה קצריםוסלקטיביות מעולה. מחקרים חישוביים הנתמכים על ידי נתונים תרמודינמיים חושפים את דרכי הפעולהוהמאפיינים החשובים בתגובה ומסבירים כיצדהמערכת מתגברת על מחסום  האנרגיה הגבוה של שבירתהקשראקטיניד-החמצן.

בתר דוקטורט: Chaim Weizmann Fellow Northwestern University, USA – 1990-92

דוקטורט: in Chemistry, Hebrew University of Jerusalem, Israel. Supervised by Prof. Jochanan Blum.

 1. S. Aharonovich, et.al. Organometallics (2012), 31, 3435–3438.
 2. M. Sharma, et.al.J. Amer. Chem. Soc. (2012), 134, 17234-17244.
 3. T. Elkin,et.al.Organometallics (2012) 31,7404-7414.
 4. R. Cheng, et.al.Adv. Polym. Sci.(2013), 257, 135-202.
 5. D. Shoken, et.al.J. Amer. Chem. Soc.  (2013), 135, 12592-12595.
 6. T. Elkin, et.al.Organometallics (2013), 32, 6337-6352.
 7. I. S.R. Karmel, et.al.Inorg. Chem. (2014), .53, 694–696.
 8. N. V. Kulkarni, et.al.Organometallics (2014), 33, 3119-3136.
 9. T. Elkin, et.al. Organometallics (2014) 33, 840−843
 10. I. S. R. Karmel, et.al.Dalton Trans., (2014) 43, 11376-11387.
 11. I. S. R. Karmel, et.al.J. Am. Chem. Soc. (2014) 136, 17180-17192.
 12. I. S. R. Karmel, et.al.Organometallics (2015) 34, 636-643.
 13. R. K. Das, et.al.Organometallics (2015) 34, 742-752.
 14. J. Zhang, et.al.ACS Catalysis (2015) 5, 3562-3574.
 15. I. S. R. Karmel, et.al.Organometallics (2015) 34, 2933-2942.
 16. R. J. Batrice, Organometallics (2015) 34, 4039-4050.
 17. I. S. R. Karmel, et.al.Angew. Chem., Int. Ed.(2015)54, 12422-12425.
 18. I. S.R. Karmel, et.al.Cat. Sci. Technol.(2015)5, 5110-5119.
 19. I. S.R. Karmel, et.al.Inorganics, (2015)3, 392-428.
 20. R. J. Batriceet.al.Chem. Sci., (2016)7, 939 – 944.
 21. R. J. Batrice, et.al.J. Am. Chem. Soc., (2016)138, 2114–2117.
 22. R. J. Batrice, et.al.Inorg Chem. (2016)55, 2998-3006.
 23. D. Shoken, et.al.Organometallics(2016)35, 1125-1131.

Name Email Role Building/Room Phone
Dr. Kseniya Kulbitski ksenia@technion.ac.il Researchers 529 04-829-3793
Dr. Sayantani Saha sayantani@tecnion.ac.il Postdocs 529 04-829-3793
Dr. Hemanta Deka hemantadghy@gmail.com Postdocs 529 04-829-3793
Maxim Khononov khonmax@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
Alexandra Liobine sashaka@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
Konstantin Makarov makarov@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
Inbal Ozeri inbaloz@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
419 04-829-5033
Muhammad Awad muaawad@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
Shira Hazan shira.hazan@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793