המעבדה לאפיון כימי ופני שטח

המעבדה לאפיון כימי ופני שטח מציעה מגוון רחב של שיטות אפיון בהדרכת צוות מקצועי ומיומן. הצוות המקצועי שומר על רמת תחזוקה גבוהה, ושמח לסייע לסטודנטים וחוקרים בהדרכה על המכשור, בהכנת דגמים ובניתוח התוצאות. אנו נותנים שירות לכל חוקרי הטכניון, וכן לחוקרים מאוניברסיטאות אחרות ומהתעשייה.

  1. חובה להיכנס למעבדה עם מסיכה על הפנים וכפפות.
  2. ההדרכות יהיו מרחוק עם team-viewer וטלפון. 
  3. לא ניתן להירשם באותה שעה ליותר מ 3 אנשים (להוציא את הראמן שהוא בחר בודד)
  4. פלואורימטר+ ספקטרופוטומטר + מנורת אולטרה סגול – לא יכולים לעבוד במקביל – הם צפופים מידי

הזמנת שימוש במכשירי המעבדה 

הוראות בטיחות לסטודנטים במעבדות הכימיה

ד"ר. רחל אדרעי

הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך

טכניון – מכון טכנולוגי לישראל

חיפה, ישראל 32000

טלפון: 04-8293753, מייל: chr11er@technion.ac.il


Horiba Jobin Yvon (LabRAM HR Evolution®) Micro-Raman are ideally suited to both micro and macro measurements, and offer advanced confocal imaging capabilities. Our LabRAM HR system equip with:
· High spatial and spectral resolutions
· UV (325 nm) and VIS (532 nm) laser sources
· Ultra-Fast confocal imaging (SWIFT)
· Visible objectives: 10x and 100x 50x
· UV objectives: 15x 40x
· Gratings: 600 gr/mm; 1800 gr/mm
· Visible Macro lens for liquids measurements
· Thermometric stage working from –196°C to 600°C
· Polarizers
· UV filters for PL measurements

 More information about the RAMAN instrument

 

 

General Instructions: (Video)

Raman 1 – getting in

Raman 2 – turn on

Raman 3 – starting software

Raman 4 – Si calibration

Raman 5 – sample measurement

Raman 6 – turn off

Raman 7 – UV raman

 


 


Veeco (Dimension 3100) Atomic Force Microscope (AFM) system is operated by the NanoScope IIIa Controller to provide a full range of scanning probe microscopic techniques:
§ Contact and non-contact mode atomic force microscopy with sub-nanometre vertical resolution(lateral resolution is generally limited by the tip geometry, not the instrument)
§ Electric force microscopy capability
§ Magnetic force microscopy capability
§ Tunneling-AFM (TUNA) mode
§ Sample Holds up to 6" diameter samples
§ large scan size (up to 100 microns)
§ Dedicated PC and analysis software

 more information about the AFM instrument


 

TESCAN (Vega-II) Scanning Electron Microscopy (SEM) produces images of almost any sample at magnifications of X1,000 – X50,000. Conductive and nonconductive samples can be imaged. Low vacuum mode – enable to investigate non-conductive and wet samples without coating.

more information about the SEM instrument 

 

 

 


 


Bruker (Tensor 27) Fourier Transform InfraRed (FTIR)
 measures mid IR (400-4000 cm-1) absorbance/transmittance spectra using a high-sensitivity LN-cooled MCT detector. We also perform Attenuated Total Reflectance (ATR) spectroscopy to measure the chemical signature of thin layers, powders and liquids.

   more informationere about the ATR-FTIR instrument 

 

 

 

 

 

General Instructions: (Video)

FIRT 1 – Sample measurement

FTIR 2-Dataprocess

FTIR 3 – Integration


Thermo Scientific CHNS Analyzer (Flash2000) is a most accurate analyzer for the determination of the mass fraction of carbon, hydrogen, nitrogen, and sulfur. This Instrument offers unparalleled accuracy and reliability (100ppm). It is capable of handling a wide variety of sample types, including solids, liquids, volatile and viscous samples.

 more information more informationere about the CHNS instrument  

 

 

 

 


 

Jobin Yvon (Fluorolog-3) Fluorometer is used to measure fluorescence spectra of samples (280 nm – 900 nm). Our system is equipped with a temperature controlled holder (-170 – + 90 °C).

   more informationere abot the Fluoromete instrument 

General Instructions: (Video)

Fluorometer 1 – general instructions

 

Fluorometer 2 – Temperature control

 

 

 

 

 

 

 


 

Shimadzu (UV-1800) Spectrophotometer is a double beam spectrophotometer equipped with deuterium and halogen lamps for enhanced precision across the UV-VIS spectrum (190 – 1100nm).  Spectral data is obtained at constant bandpass with a resolution of 1 nm, our system is equipped with a temperature controlled holder (-10 – + 90 c)

 more information about the Spectrophotometer instrument 

General Instructions: (Video)

Spectrophotometer – instructions

https://panoptotech.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a3aa84ec-8f61-45eb-aa80-ac89016e7dad

 

 

 

 CEM Cop. (Discover) microwave reactor
is a microwave reactor for performing fast and highly controlled reaction. Operating temperature range is RT – 300 °C. Total vial volume capacity is 0.2 to 75 ml. Open vessel capacity reflux with MW power is available.

 more informationere about the MW instrument

General Instructions: (Video)

microwave – instructions

https://panoptotech.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=10870574-d830-4f74-8569-ac89016e7df4

 

 

 

 


 

Polaron Sputter coater is available for coating samples with a very thin layer (few nm) of metal (gold etc.). This coating increases the ability of the specimen to conduct electricity and to emit secondary electrons (for SEM measurements).

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Curing UV lamp (RW-UV.3BP) system equipped with high-pressure mercury lamp (total power of 2.2KW) and air cooling.

 

 

 

 Digital Viscometer (SNB-1) measurement rang: 1-600,000 mPa*s equipt with temperature control (10 – 60 °C).
more information more informationere about the viscometer instrument

 

 

 

 

 

 Fisher Scientific (ECOCELL) oven serves for warming by hot air with natural circulation. The ovens are designed for temperatures up to 250 °C.
more informationere about the oven instrument

 

 

 

 


‪‬

 

Schmidt & Haensch (Abbe model AR12) Refractometer
• Determination of concentration and purity control of liquid media with high or low viscosity and solids.
• Small sample volume necessary.
• Can be temperature controlled by a circulating thermostat bath.
Technical Data:
• Measuring range of the scale: 1,3000 – 1,7200RI (Refractive Index). 0-95% Bx (sugar weight % in aqueous solution)
•Precision: ±0.0002.

  more informationere about the Refractometer instrument

 


Mettler Toledo (XP6) microbalance equipped with small weighing chamber and the isolating stainless cover.
• Maximum Capacity 6.1 g
• Readability 1 μg

  more informationere about the microbalance instrument

 

 

 

 

 


‪‬
Olympus Light Microscopes (BH2-VMA) equipped with 0.12x, 0.25x, 0.4x and 0.5x objectives and x-y micro-manipulator. A CCD Digital Camera (Hithachi KP-D50) allows capturing still and video film.