פרופסור
520
 1. הבנת האפקטים האלקטרוניים והסטריים של ליגנדות על המאפיינים הקטליטיים של קומפלקסים אורגנומתכתיים .
 2. סינתזה של ממברנות לאולטרא- וננו-פילטרציה. http://memtech-water.com

 

קורות חיים - CV

Download full CV

 

 

מחקר
 1. אחד מנושאי המחקר בקבוצה הינו סינתזה של פולימרים ייחודיים על ידי זרזים הומוגניים. המחקר מתמקד בסינתזה, אפיון ופעילות קטליטית עבור סוג ייחודי של קומפלקסים אורגנו מתכתיים קטיוניים בלתי רוויים קואורדינטיבית מקבוצה 4 ((Ti, Zr , Hf. סוגי הליגנדות אשר מאפשרים לקבל הקומפלקסים הקטיוניים הינם אלה המכילים את הקבוצות heteroallylic, acetylacetonato, dikitiminate ו imidazoline-2-iminato (איור 1).בכל המקרים, המוטיב של הליגנדה הוא גדול מספיק כדי למנוע קואורדינציה של הממס. המחקר הופנה בשלושה מסלולים עיקריים בו זמנית: (א) הבנת ההשפעות האלקטרוניות של הליגנדות 1השונות על הראקטיביות של המתכת (ב) התאמת ליגנדות כיראליות ואכיראליות וקומפלקסים כיראליים או רצמים לעיצוב פילמור סטראורגולרי של -אולפינים. בנוסף, תיכנון ראקציות כימיות ייחודיות להשגת סוג חדש של פולימרים מתקדמים. (ג) אפיון יסודי של חומרים פולימריים חדשים כדי לאפשר את העיצוב של זרזים חדשים עבור הכנת פולימר עם תכונות פיסיקליות משופרות. ההישגים בסינתזת הליגנדות ובבניית הקומפלקסים האורגנו מתכתיים הבלתי רוויים קואורדינטיבית הינו נושא בעל חשיבות מדעית וטכנולוגית בינלאומית להכנה חכמה של חומרים חדשים.
 2. הכימיה האורגנו מתכתית של האקטינידים מתחילה להגיע לרמה מאוד גבוהה של תחכום לגבי ההבנה הבסיסית של המנגנונים שבאמצעותם קומפלקסים אלה פועלים. בשנים האחרונות מתקבלות עדויות תומכות על ידי מחקרים תאורטייםובשימוש אנתלפיות קשר עבור סוגים שונים של תהליכים. המחקר שמתבצע בקבוצתי עם קומפלקסים אורגנו אקטינידים מתמקד בשימושם כקטליזטורים בתהליכים קטליטיים מיוחדים עם עניין אקדמי גדול. למשל, אנו מעוניינים בשימוש קומפלקסים אימידו של האקטינידים לקטלז הסיפוח האנטי מרקובניקו בשל אמין אל אלקין טרמינליליצירת אימינים בשלב אחד (הידרואמינציה). בנוסף, השתמשנו בקומפלקסים אלה לאוליגומריזציה של אלקינים טרמינלים, להידרוסילילציה של אלקינים טרמינלים המתרחשת במהירויות כמעט אנזימטיות! ועוד. במהלך השנים האחרונות, הקבוצה שלנו פיתחה טכניקות קטליטיות חדשות לשימוש קומפלקסים 2 אורגנואקטינידים בטרנספורמציות קטליטיות בעלות דרישה אנרגטית גבוהה בחומרים המכילים קבוצות עם אטומי חמצן.עד לפני מספר שנים היה מיתוס שככל הנראה בלתי אפשרי לאקטב בצורה קטליטית ראקציות המכילות שארים עם חמצן. בשנה האחרונה הראנו שניתן לספח כוהלים למולקולות קרבודיאימידיות בקטליזה של קומפלקסים אקטינידים (איור 2). זה מייצג דוגמה נדירה של טרנספורמציות המקוטלזות על ידי תוריום ודוגמה הראשונה עבור קומפלקסים של אורניום. באמצעות האורניום או תוריום אמידים, הסיפוח של הכוהל לקשרי פחמן-חנקן בלתי רוויים מושג בניצולות גבוהות, בזמני תגובה קצרים וסלקטיביות מעולה. מחקרים חישוביים הנתמכים על ידי נתונים תרמודינמיים חושפים את דרכי הפעולה והמאפיינים החשובים בתגובה ומסבירים כיצד המערכת מתגברת על מחסום האנרגיה הגבוה של שבירת הקשר אקטיניד-החמצן.
ביוגרפיה

בתר דוקטורט: Chaim Weizmann Fellow Northwestern University, USA – 1990-92

דוקטורט: in Chemistry, Hebrew University of Jerusalem, Israel. Supervised by Prof. Jochanan Blum.

פרסומים נבחרים
 1. S. Aharonovich, et.al. Organometallics (2012), 31, 3435–3438.
 2. M. Sharma, et.al. J. Amer. Chem. Soc. (2012), 134, 17234-17244.
 3. T. Elkin, et.al. Organometallics (2012) 31,7404-7414.
 4. R. Cheng, et.al .Adv. Polym. Sci.(2013), 257, 135-202.
 5. D. Shoken, et.al .J. Amer. Chem. Soc.  (2013), 135, 12592-12595.
 6. T. Elkin, et.al. Organometallics (2013), 32, 6337-6352.
 7. I. S.R. Karmel, et.al. Inorg. Chem. (2014), .53, 694–696.
 8. N. V. Kulkarni, et.al. Organometallics (2014), 33, 3119-3136.
 9. T. Elkin, et.al. Organometallics (2014) 33, 840−843
 10. I. S. R. Karmel, et.al. Dalton Trans., (2014) 43, 11376-11387.
 11. I. S. R. Karmel, et.al. J. Am. Chem. Soc. (2014) 136, 17180-17192.
 12. I. S. R. Karmel, et.al. Organometallics (2015) 34, 636-643.
 13. R. K. Das, et.al. Organometallics (2015) 34, 742-752.
 14. J. Zhang, et.al. ACS Catalysis (2015) 5, 3562-3574.
 15. I. S. R. Karmel, et.al. Organometallics (2015) 34, 2933-2942.
 16. R. J. Batrice, Organometallics (2015) 34, 4039-4050.
 17. I. S. R. Karmel, et.al. Angew. Chem., Int. Ed.(2015)54, 12422-12425.
 18. I. S.R. Karmel, et.al. Cat. Sci. Technol.(2015)5, 5110-5119.
 19. I. S.R. Karmel, et.al. Inorganics, (2015)3, 392-428.
 20. R. J. Batrice, et.al. Chem. Sci., (2016)7, 939 – 944.
 21. R. J. Batrice, et.al. J. Am. Chem. Soc., (2016)138, 2114–2117.
 22. R. J. Batrice, et.al. Inorg Chem. (2016)55, 2998-3006.
 23. D. Shoken, et.al. Organometallics(2016)35, 1125-1131.
חברי קבוצת המחקר
Name Email Role Building/Room Phone
Dr. Kseniya Kulbitski ksenia@technion.ac.il Researchers 529 04-829-3793
Dr. Sayantani Saha sayantani@tecnion.ac.il Postdocs 529 04-829-3793
Dr. Hemanta Deka hemantadghy@gmail.com Postdocs 529 04-829-3793
Maxim Khononov khonmax@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
Alexandra Liobine sashaka@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
Konstantin Makarov makarov@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
Inbal Ozeri inbaloz@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
419 04-829-5033
Muhammad Awad muaawad@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
Shira Hazan shira.hazan@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
Ruibin Wang ruibin.wang@campus.technion.ac.il  Graduate Students 529 04-829-3793
Cai Liling ling.cai@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
 Xuhui Zheng xuhui.zheng@campus.technion.ac.il Graduate Students 529 04-829-3793
Guy Yardeni yardeniguy@technion.ac.il Visiting lecturer 529 04-829-3793
Ebaston Thankarajan-Mini-Mablet ebastont@campus.technion.ac.il PostDoc 529 04-829-3793
Sabari Panchavarnam Sabaritech99@technion.ac.il 529 04-829-3793
Yue Wang wang.yue@campus.technion.ac.il 529 04-829-3793

גלריית תמונות