פרופסור חבר
312

ספקטרוסקופית פמטו-שניות רבת מימדים באינפרא-אדום (2D-IR) , דינמיקת אינטרקציות בין ממס למומס, העברת עירעור תנודות, מולקולות פלזמוניות, ספקטרוסקופיה מוגברת משטח של מולקולות יחידות.

מחקר

מעבדה לספקטרוסקופיה רבת מימדים של תהליכים מולקולרים אולטרה-מהירים

אנו משתמשים ברצפים של פולסי לייזר פמטו-שניות (10-15 שניה) לחקר דינמיקה של מולקולות חופשיות בתמיסה ומולקולות שתנועתם מוגבלת לאיזורים תחומים בסביבת מולקולות ביולוגיות ומבנים ננומטרים. המחקר מתרכז בשינויים מבניים אולטרה-מהירים שמולקולות עוברות בהשפעת הכוחות המתנדנדים אקראית המופעלים ע”י מולקולות הממס וכן בהעברת העירעור של אופני תנודה לאורך הערוצים התוך-מולקולרים והבין-מולקולריים.

שיטת המחקר העיקרית שלנו היא ספקטרוסקופית תנודות דו-מימדית (2D-IR) החדשנית המתבססת על עירעור פיתאומי של האופנים הנבחרים של המולקולה ודגימת דעיכתם המהירה לתוך אופנים אחרים של המולקולה, לתוך אופנים של מולקולה אחרת העוברת אינטראקציה איתה, או לתוך האופנים של הממס. פריסת אותות הנמדדים בשני מימדים מאפשרת זיהוי הקורלציות בין אופני תנודה שונים וכן הפרדה בין אופני תנודה בעלי תדרי העירעור דומים המייצגים קונפורמציות שונות של המולקולה. הענות המהירה של מערכת הספקטרוסקופית שלנו תאפשר להפריד בין זמני דעיכה שונים המאפיינים את הקונפורמציות השונות ואת קינטיקת ההמרה ההדדית שלהן. תאור סכמתי של אופן ביצוע ניסוי טיפוסי בספקטרוסקופיה דו-מימדית בעזרת ארבעה פולסי לייזר מופיע בתמונה למטה.

הבנה מעמיקה ברמה אטומית אותה נפתח לאורך המחקר תתרום לפענוח תופעות מורכבות רבות, כולל מנגנוני איתות תוך-מולקולרים ובין-מולקולרים, מבוססים לכאורה על קיום נתיבי העברת אנרגיה יעילים, פיתוח מתמרים יעילים מבוססים על ננו-חלקיקים (כך שאנרגיה הנבלעת על ידי הננו-חלקיק תנווט לאורך נתיבים מולקולריים ולא תתפשט באקראיות כחום), ותופעות מרהיבות אחרות רבות.

מועמדים בכל רמות האקדמיות המעונינים במחקר זה מוזמנים ליצור קשר עם לב צ’ונטונוב

ביוגרפיה

בתר דוקטורט: Department of Chemistry, University of Pennsylvania, 2012-2014; Department of Chemical Physics, Weizmann Institute of Science, 2009-2012

דוקטורט: Schulich Faculty of Chemistry, Technion – ITT, 2009

פרסומים נבחרים
  1. L. Chuntonov, “2D-IR spectroscopy of hydrogen-bond-mediated vibrational excitation transfer”, Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 13852 (2016)
  2. K. Santhosh, O. Bitton, L. Chuntonov, G. Haran, “Vacuum Rabi splitting in a plasmonic cavity at the single quantum emitter limit”, Nature Communications 7, 11823 (2016).
  3. L. Chuntonov and J. Ma, “Quantum Process Tomography Quantifies Coherence Transfer Dynamics in Vibrational Exciton”, J. Phys. Chem. B 117, 13631 (2013).
  4. L. Chuntonov, D. Kuroda, A. Ghosh, J. Ma, and R. M. Hochstrasser, “Quantum Beats and Coherence Decay in Degenerate States Split by Solvation”, J. Phys. Chem. Lett. 4, 1866 (2013).
  5. L. Chuntonov and G. Haran, “Optical activity in single-molecule surface-enhanced Raman scattering: Role of symmetry”, MRS Bulletin 38, 642 (2013).
חברי קבוצת המחקר
שם מייל חדר טלפון
בר כהן crcohn58@gmail.com  224 4612
יהונתן סולומון S07685gg@campus.technion.ac.il 151 3445
עמית קומר פרסד akp@campus.technion.ac.il 224 4612
עקיבא עמית amitakiva@campus.technion.ac.il 224 4612
ארגיידיפ

באסו

arghadeep@campus.technion.ac.il 224 4612
קמליקה דאס dkamalika@campus.technion.ac.il 224 4612
ויבאק יאדאב vivek.yadav@campus.technion.ac.il
גלריית תמונות