קשר עם התעשייה

לחברי הסגל בפקולטה אינטראקציה עם גורמים שונים בתעשייה, באופנים שונים כגון: מימון ישיר של מחקרים על ידי התעשייה; מימון ממשלתי של מחקרים משותפים בין חוקרים אקדמים וגורמים בתעשייה; מעורבות חברי סגל בחברות הזנק; הענקת שירותי יעוץ לתעשייה; הגשת פטנטים ומיסחורם; שירותי מעבדות הניתנים על ידי מעבדות השירות בפקולטה לגורמים בתעשייה.

למספר חברי סגל תוכניות מחקר אשר נתמכות באופן ישיר על ידי חברות ישראליות כגון טבע (ט. באזוב), SCD התקני מל”מ (א. הופמן) ו NUR (י. אישן). במקרים אלו, מדובר במחקר ישומי מאוד ממוקד שמתבצע בשיתוף פעולה עם תוכניות מקבילות בתעשייה ונתמך כספית על ידי התעשייה.

מספר חברי סגל (למשל א. ליפשיץ, א. קולודני, א. הופמן, מ. אייזן, י. שכטר) מעורבים בתוכניות מחקר משותפות לאקדמיה ולתעשייה הממומנות מקרנות ממשלתיות כמו מגנט, נופר ומגנטון. במקרים אלו מספר שותפים מהתעשייה ומספר קבוצות אקדמיות שותפות לפרוייקט נרחב שכולל מספר כווני מחקר ופיתוח. בין החברות הקשורות לפרוייקטים מסוג זה ניתן למצוא את אינטל, טאוור, SCD, רפאל, טבע, ELOP, 3GSolar, ועוד.

חלק מחברי הסגל בפקולטה לכימיה (מ. אייזן, י. אישן, א. קינן, נ. מויסייב) ייסדו חברות הזנק המבוססות על מחקר ופטנטים שפותחו בטכניון. חלק מחברות ההזנק הללו זכו להצלחה כלכלית.

כל מעבדות השירות בפקולטה (NMR, MS, XRD, והמעבדה לאנליזה ואפיון של פני שטח) מספקות שירותים גם לחברות מתעשיות שונות (בעקר מתחום הכימיה והתרופות) וגם למעבדות מחקר בתוך ומחוץ לטכניון. במקרים אלו השירות ניתן לפי תעריפים קבועים מראש. בנוסף, בפקולטה נמצאות גם סדנת ניפוח זכוכית וסדנה מכנית שבין היתר גם מבצעות עבודות מזדמנות עבור גורמים חיצוניים.