קהילה ונוער

יישומים המבוססים על ידע הכימיה ממלאים מגוון תפקידים חשובים בחברה שבה אנו חיים, עניין שעולה בחשיבותו באתגרים של המאה ה-21.

הזכיות של מספר מדענים ישראלים בפרסי נובל בכימיה הם עדות לתרומות הייחודיות של ארצנו למקצוע זה.

הפקולטה לכימיה רואה בעידוד וקידום לימודי הכימיה מטרה חשובה ביותר. כחלק מתרומתה לחברה הפקולטה מקדמת מספר תכניות שמטרתן לשפר את הוראת מדעי הכימיה בבתי הספר והכשרת דור חדש של מדענים.

בעוד חלק מתרומת חברי הסגל בפקולטה לחברה קשורה בשיתוף פעולה עם תעשיות שונות, מרבית הפעילות קשורה לתחומי החינוך. מספר חברי סגל מהפקולטה מסייעים למשרד החינוך לפתח תכניות לימוד בכימיה. הפקולטה גם מעודדת ביקורים של תלמידי בתי ספר תיכוניים. ביקורים אלו מגבירים את העניין של התלמידים במדע הכימיה. בנוסף מעורבת הפקולטה בשלושה פרויקטים חינוכיים חשובים:

1. תוכנית ארכימדס נועדה כדי לשלב תלמידי תיכון מעולים בלימודי כימיה ברמה אקדמית.

2. הכימיאדה היא האולימפיאדה הישראלית בכימיה. במסגרת התוכנית מיטב תלמידי הכימיה בישראל מתחרים ביניהם והטובים ביותר זוכים בפרסים שמקנים להם פטור משכר לימוד בטכניון.

3. עשרת המצטיינים של הכימיאדה הארצית משתתפים בהכנות לאולימפיאדה הבינלאומית בכימיה. ארבעת הנבחרים הסופיים נוסעים לייצג את המדינה במפעל מאתגר זה.

בוגרי התכניות הללו מהווים חלק נכבד ביותר במכלול מקבלי פרסי הצטיינות במהלך הלימודים בטכניון.

 

אתר תכנית ארכימדס.

אתר תכנית כימיאדה.

פרויקט ארכימדס- הטכניון | Facebook

 

קהילה ונוער

תלמידי בית הספר לאו בק מבקרים בפקולטה לכימיה בטכניון