סגל אקדמי
אמריטי
סגל מנהלי

ראש מנהל הפקולטה לכימיה

לשכת דיקן

מזכירות הוראה

מעבדות הוראה

מעבדות מחקר

תחזוקת בניין

שירות טכני

כספים

מחשוב

מרכז מידע ולמידה