מדע הכימיה עוסק בחומר, במבנהו, בתכונותיו ובתהליכים המאפשרים לשנות תכונות אלה. הכימיה, הנמצאת בלב המדעים המדויקים, מקשרת בין מדע הפיזיקה ובין תחומים כגון ביולוגיה וגיאולוגיה ומגוון מקצועות הנדסיים. לכימיה חשיבות קריטית בייצור חומרים חדשים ובהם תרופות.

תוכנית הלימודים בכימיה נועדה לשקף את מגוון התחומים הזה ולצייד את בוגרינו בכישורים הנחוצים כדי להשתלב בעולם המחקר ובשוק העבודה. הפקולטה מציעה תוכנית תלת-שנתית בכימיה וכן מגוון תוכניות ארבע שנתיות בשיתוף פקולטות נוספות ובהן הנדסת חומרים וביולוגיה. בנוסף מציעה הפקולטה תוכניות לימוד לתואר שני ולדוקטורט.

לפרטים נוספים על לימודים לתואר ראשון נא לפנות לגב’ דינה דורון.

לבירורים לגבי לימודים לתואר מתקדם נא לפנות לגב‘ גלית וייצמן .