ביוגרפיה

בתר דוקטורט: JILA, Boulder, USA 1998-2001

חברי קבוצת המחקר
שם מייל חדר טלפון
מיכל ברונשטיין
  micbron@technion.ac.il 313a/552 4912
גרי זאיאץ  sgaryz@technion.ac.il 212 3750
ליאת לוין liatl@technion.ac.il 313a/552 4912
יונתן לנגבהיים yonilang87@campus.technion.ac.il   552 4912
מורן גבע mg569@campus.technion.ac.il 313a/552 4912