קורות חיים - CV

 Download full CV

 

 

פרסומים נבחרים
חברי קבוצת המחקר
Dr. Atif Mahammed chatif@technion.ac.il 509 3731
Dr. Irena Saltsman saltsman@technion.ac.il 510 2681
 Dr. Pinki Yadav pinkey.yadav@technion.ac.il 509 3731
Dr. Amir Mizrachi amirmizrachi@gmail.com 556 5977
Tomer Ianovici tomery1995@gmail.com 556 5977
Amit Kumar amit.kumar@campus.technion.ac.il 509 2681
Arik Raslin raslin.arik@campus.technion.ac.il 510 3731
Eden Hershenzon eden.her@technion.ac.il 556 5977
Vinay Sharma 1137vs@gmail.com 509 3731
Shachar Fite shacharfite@gmail.com 509 3731
Sachin Kumar ksachin@campus.technion.ac.il 510 3731
Soumita Dwari soumita14@campus.technion.ac.il 510 3731
Marcelo Santiago Fernandez de la Mora marcelo@campus.technion.ac.il 510 3731
Sruti Mondal srutimondal@campus.technion.ac.il 510 3731
Azad Saini azad.saini@campus.technion.ac.il 510 3731
גלריית תמונות