סדרת הרצאות אורח ע”ש ישראל פולק

הפקולטה לכימיה ע”ש שוליך מתכבדת להזמינכם לסדרת הרצאות אורח ע”ש ישראל פולק

Prof. Philippe Walter ההרצאות יינתנו על ידי
” בתאריכים 23 – 20 ליוני 2022, במסגרת “אורח קרן הרצאות ע”ש פולק

שתי הרצאות  Prof. Philippe Walter   במהלך ביקורו יעביר

1)         “Non-invasive analysis of paintings: an opportunity for interdisciplinary researches”

2)        “Why painters needed new pigments and binders?”