קולוקיום – הפקולטה לכימיה ע”ש שוליך בטכניון

04/11/2021

אולם 1, הפקולטה לכימיה

14:00

Chemistry Colloquium 2021

Professor Howard Alper

,Department of Chemical and Biomolecular Sciences

.University of Ottawa, Ontario, Canada

“Metal Catalyzed Carbonylation Reactions”