נושא: Casein proteins as a raw material for making large scale ion-conductive bioplastics

1/8/2021

חדר סמינרים וזום

12:30

Mohammad Foqara

סמינר כימיה פיזיקלית

מחקר זה בוצע בהנחייתו של ד”ר אמדורסקי