כימיה וטכנולוגית קוונטית

כימיה קוונטית מתרכזת בתנאי סביבה אשר מחייבים שימוש בעקרונות מכניקת הקוונטים כמו דואליות של גלים וחומר וקוהרנטיות, על מנת לתאר מערכות מולקולריות בהימנות. זה כולל את המבנה של מולקולות, האינטראקציה שלהם עם שדות אלקטרומגנטיים וגם אינטראקציות בין מולקולות מהתנגשויות ועד חומרים קשיחים. בשנים האחרונות חלה המהפכה הקוונטית השניה, בה מפתחים טכלנולוגיות קוונטיות עבור אינפורמציה קוונטית, חישה, מטרולוגיה, ושליטה בתהליכים כימיים באמצעות הנדסה של עקרונות אלו.