“כימיאדה” – האולימפיאדה בכימיה – מתקיימת בפקולטה לכימיה ע”ש שוליך בטכניון משנת 1999.

מטרת הכימיאדה היא להשיג שלושה יעדים עיקריים:

לעודד השתתפות והתעניינות של תלמידים ובכך לתרום להגברת המודעות לחשיבות לימודי הכימיה של כלל תלמידי בתי הספר.
חשיפת התלמידים, תוך כדי הכנות בשלבי התחרות, לתחומי מחקר בכימיה המנוהל במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
גילוי כשרונות יוצאים מהכלל, עידוד לימוד לפי תכניות אישיות\תכנים מדעיים המבוססים בעיקר על כימיה כדי לעודד בעתיד מחקר בתחומים אלה.
בניית עתודה של תלמידים שיהוו את השלד עבור נבחרת ישראל באולימפיאדות בינלאומיות בכימיה.

 

תחרות הכימיאדה מתבצעת בשלושה מסלולים:

*המסלול העיקרי מכיל שלושה שלבים:

שלב א’ מתקיים בבתי-ספר ומיועד לכל התלמידים הרוצים לקחת בו חלק (כ- 6000 תלמידים -בממוצע רב שנתי, מכיתות ט’ עד י”ב). הוא מכיל מבחן הכולל שאלות בתחומים שונים של כימיה ובנוי בשיטה האמריקאית. המצטיינים שעברו את שלב א’ מוזמנים להשתתף בשלב ב’ של התחרות.

שלב ב’ נערך במשך יום בטכניון. במסגרת זו התלמידים נבחנים, שומעים הרצאה בליווי הדגמות, ועורכים סיור במעבדות המחקר של הפקולטה לכימיה. כ-300 תלמידים מעפילים לשלב זה בכל שנה. הבחינה בשלב זה מורכבת משאלות בחומר שלא נלמד בבית-הספר, בצד שאלות “מחקריות” אשר אמורות לבדוק חשיבה יצירתית. כ-30 תלמידים מהמצטיינים עולים לשלב הגמר הארצי.

שלב הגמר נערך במשך יומיים בטכניון והוא מורכב משלושה חלקים: תחרותי, מדעי וחברתי והופך להיות חגיגה של כימיה. החלק התחרותי מכיל בחינה – ברמה המתקרבת לרמה של בחינות באולימפיאדות בינלאומיות, תרגיל מעבדה והרצאה שכל אחד מהתלמידים מכינ/ה בנושא שבחרו. ההרצאה ניתנת ונבחנת בפני הסגל האקדמי ופתוחה לקהל. החלק המדעי מכיל 2-3 הרצאות של חברי סגל מהפקולטה לכימיה בטכניון. החלק החברתי מכיל סיור במוזיאונים, בילוי בבריכת הטכניון ובמקומות הנבחרים בעיר בחיפה.

הפרסים: מספר הזוכים הוא 6 (שלושה תלמידי י”א ושלושה תלמידי י”ב), שמקבלים פרס של מלגת לימודים בפקולטה לכימיה בטכניון במשך שנה או סמסטר. כמו כן, זוכים תלמידי שלב הגמר הארצי על פי החלטת משרד החינוך להטבות בבחינת הבגרות בכימיה.

 

* ‘מסלול משני לתלמידי כתות ט’-י

מורכב משני שלבים:

שלב ראשוני – התלמידים נבחנים בתחומים שונים של כימיה אשר נלמדו בבית ספרם. המבחן בנוי בשיטה האמריקאית.

שלב גמר – מתקיים בטכניון, והוא מכיל בעיקר בחינות, סיור מעבדות ושמיעת הרצאות.

כ-10 תלמידים מצטיינים בשלב הגמר מוזמנים ישירות לשלב ב’ לתלמידי י”א-י”ב של הכימיאדה הבאה.

אם וכאשר מזהים תלמיד/ה מובחר/ת ביותר, מצרפים אותו/ה גם להכנות לאולימפיאדה הבינלאומית.

 

* האולימפיאדה הבינלאומית- הכנה והשתתפות

תחרות זו מתקיימת ברחבי העולם מאז שנת 1968 ומשתתפים בה כיום יותר מ-70 מדינות. כל מדינה זכאית לשלוח 4 נציגים.

ההכנות לאולימפיאדה וקביעת הרכב המשלחת כוללות מחנה קיץ וימי תרגול מרוכזים בטכניון. המשתתפים מקבלים הרצאות, מתאמנים בפתירת בעיות, מבצעים תרגילי מעבדה ונבחנים בנושאים עיקריים של תכנית התחרות. על סמך תוצאות המבחנים נקבע הרכב המשלחת.

 

טבלה שמסכמת הישגים של משלחת ישראל לאורך השנים מוצגת להלן: http://goo.gl/IQslFn

 

לאתר תוכנית כימיאדה

 

ט.ל.ח

חיפה 2016