אנשי קשר בועד הסטודנטים בפקולטה

yor_chem@asat.technion.ac.il   אנה טרכנישוילי – יו”ר הועד

טיפול בגורמים מול אס”ט וריכוז הנושאים של הועד

syor_chem@asat.technion.ac.il  רעות אשכול – סיו”ר הועד

עזרה בענייני כניסה למועדון, אירועי תרבות ועוד

racaz.chem@asat.technion.ac.il סהר שגיא – רכזת אקדמית

עזרה בטיפול בעניינים אקדמיים של הסטודנטים בפקולטה

מועדון הסטודנטים הוא מרחב לסטודנטים של הפקולטה בו הם יכולים ללמוד, לבלות ולקבל תמיכה בנושאים שונים (חוברות קורסים, צפייה בסריקות בחינה בחינם ועוד).