דיקן הפקולטה פרופ’ מוריס אייזן 04-8293727/3664 chmichal@ch.technion.ac.il
סגן דיקן להוראה פרופ’ מרק גנדלמן 04-8295951  chmark@technion.ac.il
מזכירות לימודי הסמכה ומוסמכים דינה דורון, גלית וייצמן 04-8293950/3725
dinad@technion.ac.il

galitwe@technion.ac.il

בטכניון

אתר ביה”ס ללימודי הסמכה בטכניון

דיקן הסטודנטים

אתר ביה”ס ללימודי מוסמכים בטכניון