צוות מחשוב ותמיכה:

נפתלי בלאו – מהנדס המחשבים של הפקולטה. חדר 517 א’ בכימיה, טלפון: 972-4-829-2699+ .

פקס: 972-4-829-5703+ .מייל: naftali@technion.ac.il

אלעד קובי, חדר 351 (ממ”ד), טלפון 3094 eladkobi@ch.technion.ac.il

ד”ר ויקטור ריאבוי, חדר 517, טלפון 972-4-829-2699+, פקס: 972-4-829-5703+, מייל: victor@g.technion.ac.il (נמצא בימים ב’, ד’)

הפקולטה לכימיה ע”ש שוליך היא אחת הפקולטות הפעילות ביותר בטכניון בתחומי החישוב המדעי. לפיכך הפקולטה היא אחת מהצרכניות הגדולות של שירותי אגף המחשוב הטכניוני  שכוללים את המרכז לחישוב בעוצמה גבוהה (HPC).

חישובים בסקלה גדולה יכולים להיות מבוצעים גם במרכז המחשוב הבין אוניברסיטאי (IUCC).