ד”ר. רחל אדרעי – מנהלת המעבדה

 

דוקטור

המעבדה לאפיון כימי ופני שטח מציעה מגוון רחב של שיטות אפיון בהדרכת צוות מקצועי ומיומן. הצוות המקצועי שומר על רמת תחזוקה גבוהה, ושמח לסייע לסטודנטים וחוקרים בהדרכה על המכשור, בהכנת דגמים ובניתוח התוצאות. אנו נותנים שירות לכל חוקרי הטכניון, וכן לחוקרים מאוניברסיטאות אחרות ומהתעשייה.

הציוד במעבדה

הוראות בטיחות

הזמנת מכשיר לשימוש

 

  אישור קריאת הוראות בטיחות

  אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את "הוראות הבטיחות לסטודנטים במעבדות הכימיה" אשר נמסרו לי בתחילת המעבדה, מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן: אני מצהיר/ה בזאת שהבנתי את הכתוב בהוראות וכן קיבלתי הדרכה מתאימה בכל הנוגע לעבודה במעבדות הכימיה. אני מצהיר/ה בזאת שאני יודע/ת ומבין/ה את הוראות הבטיחות ואני מקבל/ת על עצמי לפעול לפי הוראות אלו ולפי כל הוראות שיימסרו לי בכתב או בעל פה על ידי עובדי המעבדה. אני מצהיר/ה בזאת שאשתמש רק בציוד שקיבלתי עליו הדרכה ואני מקבל/ת על עצמי לפעול לפי הוראות אלו ולפי כל הוראות שיימסרו לי בכתב או בעל פה על ידי עובדי המעבדה. ידוע לי כי עבודה במעבדה כימית כרוכה בסיכונים העלולים להיגרם מפעילותי במעבדה או מפעולות של אחרים כגון עובדי מעבדה או סטודנטים אחרים, או בשל חשיפה לחומרים כימיים, או בשל מכשור טכני המצוי במעבדה. ידוע לי כי העבודה במעבדה כימית עלולה לחשוף אותי לחומרים כימיים אשר ידועים כמסוכנים כגון: חומרים פציצים, חומרים רעילים, חומרים דליקים וחומרים מסרטנים. )רוב החומרים הכימיים מסוכנים ברמה זו או אחרת(. אני מצהיר/ה בזאת שאעשה את כל הניתן ולפי כללי הבטיחות על מנת להקטין את חשיפתי וחשיפת אחרים במעבדה לחומרים אילו. ידוע לי כי חומרים כימיים אשר נחשבים כבלתי מסוכנים כיום, עלולים להתגלות בעתיד כמסוכנים לבריאות. חומרים בעלי רמת סיכון נמוכה עלולים להתגלות בעתיד כבעלי רמת סיכון גבוהה יותר. ידוע לי כי תפעול מכשור וציוד מעבדה עלול לגרום לפציעות/פגיעות פיסיות, כתוצאה מהפעלה/שימוש לא נכון/לא זהיר על ידי או על ידי אחרים, או כתוצאה מפגם במכשיר או בציוד. אינני סובל מבעיה בריאותית או מגבלה אחרת העלולה להשפיע על עבודתי במעבדה ו/או לפגוע בבטיחות שלי ו/או בבטיחות אחרים במעבדה. בפרט, איני סובל מליקוי ראיה, נכות כלשהי או בעיית קואורדינציה. *


  Horiba Jobin Yvon (LabRAM HR Evolution®) Micro-Raman are ideally suited to both micro and macro measurements, and offer advanced confocal imaging capabilities. Our LabRAM HR system equip with:

  • High spatial and spectral resolutions
  • UV (325 nm) and VIS (532 nm) laser sources
  • Ultra-Fast confocal imaging (SWIFT)
  • Visible objectives: 10x and 100x 50x
  • UV objectives: 15x 40x
  • Gratings: 600 gr/mm; 1800 gr/mm
  • Visible Macro lens for liquids measurements
  • Thermometric stage working from –196°C to 600°C
  • Polarizers
  • UV filters for PL measurements

  More information about the RAMAN instrument

  (General Instructions: (Video

  Raman 1 – getting in

  Raman 2 – turn on

  Raman 3 – starting software

  Raman 4 – Si calibration

  Raman 5 – sample measurement

  Raman 6 – turn off

  Raman 7 – UV raman

  TESCAN (Vega-II) Scanning Electron Microscopy (SEM) produces images of almost any sample at magnifications of X1,000 – X50,000. Conductive and nonconductive samples can be imaged. Low vacuum mode – enable to investigate non-conductive and wet samples without coating.

  More information about the SEM instrument

  Bruker (Tensor 27) Fourier Transform InfraRed (FTIR) measures mid IR (400-4000 cm-1) absorbance/transmittance spectra using a high-sensitivity LN-cooled MCT detector. We also perform Attenuated Total Reflectance (ATR) spectroscopy to measure the chemical signature of thin layers, powders and liquids.

  More informationere about the ATR-FTIR instrument

  General Instructions: (Video)
  FIRT 1 – Sample measurement
  FTIR 2-Dataprocess
  FTIR 3 – Integration

  Thermo Scientific CHNS Analyzer (Flash2000) is a most accurate analyzer for the determination of the mass fraction of carbon, hydrogen, nitrogen, and sulfur. This Instrument offers unparalleled accuracy and reliability (100ppm). It is capable of handling a wide variety of sample types, including solids, liquids, volatile and viscous samples.

  More informationere about the CHNS instrument

  Jobin Yvon (Fluorolog-3) Fluorometer is used to measure fluorescence spectra of samples (280 nm – 900 nm). Our system is equipped with a temperature controlled holder (-170 – + 90 °C).

  More informationere abot the Fluoromete instrument

  (General Instructions: (Video

  Fluorometer 1 – general instructions

  Fluorometer 2 – Temperature control

  Shimadzu (UV-1800) Spectrophotometer is a double beam spectrophotometer equipped with deuterium and halogen lamps for enhanced precision across the UV-VIS spectrum (190 – 1100nm). Spectral data is obtained at constant bandpass with a resolution of 1 nm, our system is equipped with a temperature controlled holder (-10 – + 90 c)

  More information about the Spectrophotometer instrument

  (General Instructions: (Video

  Spectrophotometer – instructions

  CEM Cop. (Discover) microwave reactor is a microwave reactor for performing fast and highly controlled reaction. Operating temperature range is RT – 300 °C. Total vial volume capacity is 0.2 to 75 ml. Open vessel capacity reflux with MW power is available.

  More informationere about the MW instrument

  (General Instructions: (Video

  microwave – instructions

  Polaron Sputter coater is available for coating samples with a very thin layer (few nm) of metal (gold etc.). This coating increases the ability of the specimen to conduct electricity and to emit secondary electrons (for SEM measurements).

  Curing UV lamp (RW-UV.3BP) system equipped with high-pressure mercury lamp (total power of 2.2KW) and air cooling.

  Digital Viscometer (SNB-1) measurement rang: 1-600,000 mPa*s equipt with temperature control (10 – 60 °C).

  More informationere about the viscometer instrument

  Fisher Scientific (ECOCELL) oven serves for warming by hot air with natural circulation. The ovens are designed for temperatures up to 250 °C.

  More informationere about the oven instrument

  Schmidt & Haensch (Abbe model AR12) Refractometer
  • Determination of concentration and purity control of liquid media with high or low viscosity and solids.
  • Small sample volume necessary.
  • Can be temperature controlled by a circulating thermostat bath.
  Technical Data:
  • Measuring range of the scale: 1,3000 – 1,7200RI (Refractive Index). 0-95% Bx (sugar weight % in aqueous solution)
  •Precision: ±0.0002.

  More informationere about the Refractometer instrument

  Mettler Toledo (XP6) microbalance equipped with small weighing chamber and the isolating stainless cover.
  • Maximum Capacity 6.1 g
  • Readability 1 μg

  More informationere about the microbalance instrument

  Olympus Light Microscopes (BH2-VMA) equipped with 0.12x, 0.25x, 0.4x and 0.5x objectives and x-y micro-manipulator. A CCD Digital Camera (Hithachi KP-D50) allows capturing still and video film.