תואר דו-חוגי ביולוגיה כימיה

 

בשנים האחרונות אנו עדים להתקדמות אדירה במחקר ובתעשייה הביוטכנולוגית עקב השילוב ההולך והמתהדק בין שני ענפים מדעיים גדולים – כימיה וביולוגיה. כמעט בכל חברות התרופות וברוב החברות הביוטכנולוגיות, גוברת הדרישה למדענים בעלי רקע רחב בתחומים האלו. מטרת התוכנית התלת שנתית בביוכימיה מולקולרית היא לספק לסטודנטים בסיס חזק בכימיה כנדרש כדי להתמודד עם האתגרים השונים בתחום המתפתח של הביולוגיה המולקולרית. מדובר בתוכנית לימודים תלת שנתית המוצעת במשותף על ידי הפקולטות לכימיה וביולוגיה ומובילה לתואר ראשון. תוכנית זו עונה על הצורך להבין תהליכים ביולוגיים ברמה המולקולרית. תואר ה – B.Sc בביוכימיה מולקולרית המוענק לבוגרי התוכנית משלב קורסים נבחרים מתחומי הביולוגיה והכימיה ומעניק חשיבות קריטית לקידום תחום זה.

תוכנית הלימודים היא תלת-שנתית ומובילה לקראת התואר “בוגר בביוכימיה מולקולרית”.