מזכירות הסמכה

972-4-8293725
dinad@technion.ac.il

מזכירות מוסמכים

972-4-8293950
chgalit@technion.ac.il

לשכת הדיקן:
הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך

טכניון - המכון הטכנולוגי לישראל
קריית הטכניון, 3200008, חיפה
972-4-8293664/3173
972-4-8295860
liatpresman@ch.technion.ac.il
דקן הפקולטה - פרופ' נעם אדיר

למידע נוסף, מלא טופס זה: