מזכירות הסמכה

972-4-8293725
dinad@technion.ac.il

מזכירות מוסמכים

972-4-8293950
chgalit@technion.ac.il

לשכת הדיקן:
הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך

טכניון - המכון הטכנולוגי לישראל
קריית הטכניון, 3200003, חיפה
972-4-8293664/3173
972-4-8295860
ch.dean.ad@technion.ac.il
דקנית הפקולטה - פרופ' אפרת ליפשיץ

למידע נוסף, מלא טופס זה: