ברכות למתרגלים המצטיינים לקבלת פרס סגו ופרס וייסמן

ביום חמישי התקיים טקס מתרגלים מצטיינים, ברכות למקבלי פרס סגו:
אביב תשע"ז-
לוי אבישי,מתרגל מצטיין פקולטי
קאושנסקי אלכס,מתרגל מצטיין פקולטי מתמיד
הריס דבי,מתרגל מצטיין פקולטי מתמיד
זלנר מיכאל, מתרגל מצטיין פקולטי

חורף תשע"ח-
ארצי ירון ,מתרגל מצטיין פקולטי
מעודה אסף ,מתרגל מצטיין פקולטי
שפירא רעות ,מתרגל מצטיין מתמיד

פרס וייסמן תשע"ח – למתרגל מצטיין מתמיד – עידן חריטן
המשיכו להצליח!!!