מידע לסטודנטים לתואר ראשון

מידע אקדמי

בעלי תפקידים

לימודים לתואר ראשון בכימיה

רישום לקורסים

פרוייקטי מחקר

מלגות ופרסים פקולטיים

שאלות ותשובות נפוצות

שירותים אקדמיים

הוראה מתוקשבת – Moodle

הוראה מודרכת מולטימדיה

אתר לימודי הסמכה

לשכת דקן הסטודנטים

אגודת הסטודנטים – אס"ט

ארגון סגל ההוראה

לוח השנה האקדמית

שירותים כלליים

Webmail

משרות פנויות

ספר טלפונים טכניוני

הספריה המרכזית ע"ש אלישר

מחלקת חשבונות סטודנטים

טפסים