הכנה ואיפיון של רדיקל פלטינה במצב חימצון (I) הראשון.

פלטינה היא אחת ממתכות המעבר החשובות ביותר בעולם הקטליזה עם יישומים רבים בתחומים כמו סינתזה אורגנית, סינתזה של חומרים ורפואה. קומפלקסים של פלטינה הם זרזים יעילים במגוון רחב של תגובות, למשל: הידרופורמילציה, הידרוסילילציה, הידרוגנציה ופולימריזציה. בנוסף, לעתים קרובות משתמשים בקומפלקסים של פלטינה גם בטיפול בסרטן; כמחצית מכלל החולים המטופלים בכימותרפיה מקבלים תרופות שמכילות פלטינה. כתוצאה מכך, יש כמות עצומה של מידע זמין על מבנים וריאקטיביות של קומפלקסים של פלטינה. רוב הידע הוא עבור חומרים דיאמגנטים, כאשר הפלטינה נמצאת במצבי חימצון Pt(0), Pt(II), ו- Pt(IV). הרבה פחות ידוע על מבנים, ריאקטיביות ותכונות פיסיקליות של קומפלקסים פרמגנטיים שבהם הפלטינה נמצאת במצבי חימצון של Pt(I) או Pt(III) ,וזאת למרות שחומרים אלו מוצעים בתור חומרי ביניים פעילים בטיפול אנטי-סרטני בתרופות המבוססות על פלטינה וכחומרי ביניים בתגובות כימיות שונות. לאחרונה דווח על קומפלקסים פרמגנטיים שונים של Pt(III). לעומת זאת, מעט מאוד ידוע על קומפלקסים של Pt(I) והם מעולם לא נצפו בעבר.
במחקר זה הצלחנו לראשונה להכין קומפלקס רדיקלי של פלטינה במצב חימצון Pt(I) )1( ,על ידי הקרנה של קומלפקס 2 שגורמת לפירוק הקשר של פלטינה-כספית (סכמה, שלב א). אפיינו את הרדיקל באמצעות ספקטרוסקופיות EPR וMS , תגובות לכידה (סכמה, שלב ב) וחישובים קואנטו-מכניים. לרדיקל הפלטינה 1 יש זמן מחצית חיים של כ- 3 ימים בטמפרטורת החדר ולמיטב ידיעתנו זאת הפעם הראשונה שפלטינה במצב חימצון Pt(I) נצפתה ואופינה.

This study was published in Angewandte Chemie International Edition, 57, 8275-8279, 2018 and was selected as a VIP paper (very important paper).
See: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201805107