מחקר

המחקר בקבוצה מתמקד בפוטוקטליזה ותופעות פוטו-כימיות ופוטו-פיסיקליות נלוות בממד הננומטרי.

פוטוקטליזה הינו תחום מחקר שמושך תשומת לב רבה בעולם המדעי בעשורים האחרונים בשל הפוטנציאל הרב הגלום בשיטה, הן ככלי להמרת אנרגיה סולרית ליצירת אנרגיה כימית ודלקים והן לקידום נושאים סביבתיים אחרים כגון טיהור מי שפכים. למרות העניין הרב בתהליכים, טרם נמצא חומר יעיל המתאים לשימוש עולמי. יתרה מזאת, הבנתנו את המנגנון והדינאמיקה של תהליכי מעבר נשאי מטען מושרי אור, המשפיעים ישירות על יעילות התהליך, לוקה בחסר. העדר אמצעים לשליטה מבוקרת על החומרים ואפיונם הגביל את המחקר שנעשה עד כה בתחום ושיווה לו אופי אמפירי. עובדה זו פגעה ביכולתנו להתמודד עם האתגרים השונים בבחירת חומר מתאים ויכולתנו לתכנן קטליזאטורים מתקדמים באופן מושכל.

המחקר במעבדתנו משלב  ת הטכניקות המתקדמות ביותר לסינטזה קולואידית עם שיטה חדשנית לגידול פוטוכימי ממוקד. שילוב זה מקדם משמעותית את האמצעים לתכנון והפקת פוטוקטליזטורים וצפוי לפרוץ דרך באשר ליכולתנו להשיג דור חדש ומשופר של חומרים מרוכבים ננומטרים. המאמץ הסינטטי מלווה באפיון הפעילות הפוטוקטליטית של חומרים חדשניים אלו תוך הדגמת הפעילות עבור ריאקציה נבחרת כדוגמת פיצול מים. כמו כן, המעבדה מפתחת ובוחנת שיטות אפיון בזמן אמת ברמת החלקיק הבודד. שיטות אלו יאפשרו גישה למידע שימושי ורב ערך, הקשור בהליכים דינמיים או נוגע להטרוגניות הדוגמה, מידע אשר אובד בדרכי איפיון קונבנציונליות הבוחנות אוסף רב של חלקיקים ומתמקדות בממוצעים. טכניקות אלו משמשות פלטפורמה לערוצי מחקר בסיסי מרתקים ומגוונים.

פרסומים נבחרים
  1. L. Amirav and A. Paul Alivisatos, “Photocatalytic Hydrogen Production with Tunable Nanorod Heterostructures”, J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1, 1051-1054.
  2. Prashant K. JainLilac Amirav† (equal contribution), Shaul Aloni, A. Paul Alivisatos; “Nanoheterostrucure Cation Exchange: Anionic Framework Conservation”, JACS, 2010, 132 (29), 9997-9999.
  3. Lilac Amirav and A. Paul Alivisatos; “Luminescence Studies of Individual Quantum Dot Photocatalysts”, JACS, 2013. 135, 13049-13053.
  4. Lilac Amirav, Fadakemi Oba, Shaul Aloni and A. Paul Alivisatos; “Modular Synthesis of a Dual Metal – Dual Semiconductor Nano Heterostructure”, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 24, 7007-7011.
  5. Philip Kalisman, Yaron Kauffmann and Lilac Amirav*; “Photochemical Oxidation on Nanorod Photocatalysts”. J. Mat. Chem. A. 2015, 3 (7), 3261-3265.
  6. Yifat Nakibli, Philip Kalisman, and Lilac Amirav*; “Less Is More: The Case of Metal Co-Catalyst” J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6, 2265−2268.
  7. Philip Kalisman, Lothar Houben, Eran Aronovitch, Yaron Kauffmann, Maya Bar-Sadan and Lilac Amirav*; “The Golden Gate to Photocatalytic Hydrogen Production”. J. Mat. Chem. A. 2015, 3, 19679-19682.
  8. Philip Kalisman, Yifat Nakibli and Lilac Amirav*; “Perfect Photon-to-Hydrogen Conversion Efficiency”. Nano Letters, 2016, 16 (3), 1776-1781.
חברי קבוצת המחקר
Name E-Mail Room Phone
Dr. Uri Kutscher kuri@technion.ac.il 310 3019
Kaituo Dong dong@campus.technion.ac.il 317 office-1563

lab-3019

Dr. Zheng Xing xingzheng@campus.technion.ac.il 317 office-1563

lab-3019

Yuexing Chen yuexingchen@campus.technion.ac.il 317 3019
Tal Rosner tal.rosner@campus.technion.ac.il 317 office-1563
Dalit Stolovas-lavi dalits@ch.technion.ac.il 310 lab-3019
Merav Miller -Administrative Assistant meravm@technion.ac.il 317 lab-3019
Uri Kutscher -lab manager kuri@ch.technion.ac.il 317 3019-lab
מדע לילדים ונוער
גלריית תמונות