שלב ב של הכימיאדה

שלב ב של הכימיאדה- תחרות הכימיה הארצית לתלמידי תיכון התקיים אתמול.

ברצוננו להודות לכל המשתתפים ולכל התורמים, מבית הפקולטה ומבחוץ שבאו לעזור ולברך.

תודה מיוחדת לפרופ׳ אורי פסקין ולדר׳ אמה גרץ על הרצאה מרתקת על עולם הכימיה שלוותה בהדגמות מלהיבות.