מלגות לימודים בפקולטה לכימיה ע"ש שוליך

 

הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך מעניקה

מלגות למימון שכ"ל למועמדים מצטיינים לתואר ראשון באחד ממסלולי הכימיה או לסטודנטים ותיקים בטכניון שנרשמו במקביל לתואר נוסף באחד המסלולים (כימיה/ביוכימיה מולקולרית/חומרים-כימיה).

קישור להורדת טופס ההרשמה למלגה תואר ראשון (doc) 

 

Bogrim 2016