מכוני מחקר

המחקר בקבוצתו של סער רהב עוסק במכניקה הסטטיסטית של מערכות שאינן בשווי משקל. מערכות כמו מנועים מולקולרים ביולוגים ומלאכותיים, או מכונות חום קוונטיות, נחקרות בעזרת מודלים פשוטים שמתארים את התכונות התרמודינמיות שלהן. חלק חשוב מהמחקר בקבוצה מתמקד בתכונות בסיסיות של הדינמיקה והתרמודינמיקה של מערכות שאינן בשווי משקל, כגון מאורעות נדירים, הקשר בין מידע על מצב המערכת והתרמודינמיקה שלה, ההשפעה של אינטראקציה בין חלקיקים על עבודתן של מכונות מיקרוסקופיות ועוד.

 

מכוני מחקר: