• נעם אדיר
  פרופסור
  972-4-8292141+
  ביולוגיה מבנית של מערכות פוטוסינתטיות, אנזימים, חלבוני עקה ועוד. פיתוח מערכות להתמרת אנרגיה סולארית למימן ע"י פעילות פוטוסינתטית ישירה.
 • פרופ' משנה דוד אייזנברג
  פרופסור משנה
  972-4-8293717+
  אלקטרוכימיה וכימיה של חומרים, בהקשר של אגירת אנרגיה. פחמנים גרפיטיים בעלי ארכיטקטורות מורכבות ואתרים פעילים מרובי-מאלחים. אלקטרו-קטליזה בתאי דלק, בייחוד חיזור חמצן וחמצון של דלקים אלטרנטיביים.
 • פרופסור
  972-4-8292680+
  1. הבנת האפקטים האלקטרוניים והסטריים של ליגנדות על המאפיינים הקטליטיים של קומפלקסים אורגנומתכתיים .
  2. סינתזה של ממברנות לאולטרא- וננו-פילטרציה. http://memtech-water.com
 • פרופסור
  972-4-8292590+

  In general, our lab is interested in the use of organic chemistry, especially carbohydrate chemistry, to solve important biological problems. Our studies involve various chemical and biochemical tools to rationally design and develop novel carbohydrate-based and other structures as new antibiotics that will be able to delay resistance development by bacteria. New concepts we develop include “hybrid antibiotics” and “catalytic antibiotics” as potential strategies to overcome resistance problems. Second project that our lab is engaged considers the development of new small molecule-based drug to treat genetic diseases caused by stop-codon mutations. The compounds we developed are currently in clinical (Phase 2) trials for the treatment of cystic fibroses and cystinosis diseases. Our lab is currently searching for further improvements of these drugs.

 • פרופסור
  972-4-8291795+

  קבוצת המחקר שלנו מפתחת גישות סינטטיות חדשות לסינטזה כימית של חלבונים הומוגניים בעלי מודיפיקציות שלאחר תרגום (לדוגמא, חלבונים שעברו יוביקווטינציהופוספורילציה) המשמשים עבור אנליזות מבניות, ביוכימיות, ביופיזיקליות ופונקציונליות.

 • פרופסור חבר
  972-4-829-3752+
  מכאנוכימיה, כימיה ופיסיקה של פולימרים, סינתזה של פולימרים בעלי ארכיטקטורה מולקולרית חדשנית, כימיה של חומרים, הקשר בין כימיה ומכניקה.
 • פרופ' ליפשיץ אפרת
  פרופסור
  972-4-829-3645+ /972-4-8923987+
  Prof. Efrat Lifshitz, earned a PhD at the University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA. She did postdoctoral research at the University of Michigan as well as at the Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel. She joined the Technion–Israel Institute of Technology in 1990. Prof. Lifshitz holds the Matwei Gunsbuourgh Academic Chair at the Schulich Faculty of Chemistry, Technion. She is the recipient of numerous prizes, the most recent among them:  The Taub Excellent in Research Prize, (2019); Lectureship speaker, Birkent University, Ankara, Turkey, (2018); Lectureship speaker, ETH, Switzerland, (2016); Israel Vacuum Society Excellence Award for Research(2016); UK-Israel Lectureship Award, Oxford University (2015); Tenne Family Prize in memory of Lea Tenne for Nanoscale Sciences, awarded by the Israel Chemical Society (2015); External Senior Fellow at the Freiburg Institute of Advanced Studies (2015). Prof. Lifshitz has published ~ 220 scientific publications including in journals with high ranking peer review, including ACS Nano, Nano Letters, Adv. Mater., PRL, PRB; invited reviews (e.g., Science 2016, Nanoscale 2016, Adv. Func.Matt. 2018); reviewed proceedings; and chapters in books. She has delivered approximately 150 invited talks at top-tier international scientific meetings (for example, MRS, E-MRS, TNT, nanoGe, GRC, QD20xx, NaNaX) and her research has been funded by assorted national agency resources, binational programs and various FP7 and Horizon2020 projects. In addition, she frequently serves on prestigious evaluation committees (ERC Advance and Synergy Grants, Cost, Wolf Prize, Israel Prize, Rothschild Foundation and binational programs). Prof. Lifshitz has also been an active partner in the establishment of the Nanotechnology and Renewable Energy Centers at the Technion and has acted as chairman or co-chairman for a variety of national and international scientific meetings.
 • פרופסור חבר
  972-4-8293947+
  gm92@technion.ac.il
  המחקר במעבדתי מתמקד בכימיה ביומימטית וקישור מתכתי במטרה לדמות את המבנה ותפקוד שלחלבונים קושרי מתכת כולל הכרה סלקטיבית, קטליזה שיתופית, פירוק מים בתהליך אלקטרו ופוטוקטליטיואגרגציה מבוקרת של ננו חלקיקים.
 • פרופסור חבר
  972-4-829-3946+
  ספקטרוסקופית פמטו-שניות רבת מימדים באינפרא-אדום (2D-IR) , דינמיקת אינטרקציות בין ממס למומס, העברת עירעור תנודות, מולקולות פלזמוניות, ספקטרוסקופיה מוגברת משטח של מולקולות יחידות
 • פרופסור חבר
  972-4-8292017+
  • מכניקה סטטיסטית מחוץ לשווי משקל • מכונות מולקולריות מלאכותיות • משפטי פלקטואציה • תרמודינמיקה של מידע