ספקטרוסקופיה ותהודה מגנטית

הקבוצה של אהרן בלנק מפתחת שיטות חדשניות בתחום התהודה המגנטית, כגון תהודה מגנטית אלקטרונית (תמ"א) רגישה מאוד, מיקרוסקופיית תמ"א, תהודה מגנטית עם גילוי אופטי המשולבת בפרוטוקולי דימות מתחום ה MRI, דימות בעזרת גילוי חשמלי של תהודה מגנטית ופיתוח גששים ממוזערים לתהודה מגנטית.  שיטות חדשניות אלו מיושמות במגוון רחב של תחומים כגון רפואה, ביולוגיה מבנית, חצאי מוליכים ומחשוב קוונטי


The Alexandrowicz group, studies the atomic scale structure and dynamics of ice crystals using a unique nuclear magnetic resonance spectrometer developed by the group. This instrument allows in-situ NMR measurements of amorphous and crystalline ice crystals grown from the vapour phase at cryogenic temperatures. The group is also developing a new NMR technique for measuring nano-meter thick water films using a unique hyper-polarised ortho-water deposition technique.


“The research in the Amitay group focuses on the creation of a new type of photochemistry that is based on ultrafast spectroscopy and quantum coherent control using shaped femtosecond pulses. The Amitay laboratory is equipped with state-of-the-art femtosecond laser systems, and combines ultrafast laser and optical techniques with spectroscopy and vacuum tools.”


The group of Zeev Gross not only relies on advanced spectroscopy for characterization of the new complexes prepared, but also designs corroles with desired spectroscopic properties. Since corroles and their chelates with light post-transition elements are characterized by intense fluorescence, they are been used for optical imaging of cells and organs. Fundamental research identified the conditions for converting corroles into phosphorescent derivatives, which is now a main focus in the group because of their usefulness for all ongoing practical projects. The group has also recently devised corroles that may be used as magnetic resonance imaging (MRI) and demonstrated their utility as contrast agents.