לימודי תארים מתקדמים בפקולטה לכימיה

התוכנית ללימודי תארים מתקדמים מורכבת מתוכנית דו-שנתית לקבלת תואר מגיסטר (M.Sc.) ותוכנית של ארבע שנים לקבלת תואר דוקטור PhD. סטודנטים מצטיינים יוכלו לסיים את הדוקטורט ישירות תוך ארבע- חמש שנים.


מטרות התוכנית ללימודי תארים מתקדמים בפקולטה לכימיה

מטרות התוכנית ללימודי תארים מתקדמים הן:

להקנות לסטודנט ידע בשיטות מחקר מודרניות;
לפתח יכולות הדרושות לביצוע מחקרים;
להקנות לסטודנט יכולות הוראה;
כל סטודנט המשתתף בתוכנית, מונחה ע"י אחד מחברי הסגל ובעזרתו מוביל מחקר באחד ממגוון רחב של תחומי המחקר בפקולטה לכימיה. בנוסף ובמקביל למחקר, מוצע לסטודנטים בתוכנית מגוון רחב של קורסים מתקדמים אך ניתן לבחור קורסים מתחומים חופפים מפקולטות אחרות. ברוב המקרים, סטודנטים עובדים מס' שעות שבועיות כמדריכים במעבדות הסטודנטים וכמתרגלים בקורסים שונים.

הפקולטה מונה 26 חברי סגל בכיר, העוסקים בתחומי מחקר רבים, ביניהם:
סינתזה ומנגנוני תגובה בכימיה אורגנית ואי-אורגנית, כימיה אורגנו-מתכתית, כימיה קואורדינטיבית, חומרי טבע, סטריאו-כימיה, פוטוכימיה, כימיה ביו-אורגנית, כימיה תרופתית, חומרים אנטי סרטניים, סינתזה אנזימטית, קטליזה באמצעות נוגדנים, פיתוח שיטות ומכשור בכימיה אנליטית סביבתית בהדגשת שיטות גילוי מרחוק בזמן אמיתי, ספקטרומטרית מסות, קריסטלוגרפיה בקרני X, קביעת מבנים של מקרו-מולקולות ביולוגיות, כימיה וספקטרוסקופיה של המצב המוצק, תיאוריה של מעברי פאזות, קינטיקה כימית ודינמיקה מולקולרית, כימיה קוונטית, כימיה חישובית והדמיה מולקולרית, מצבי רזוננס, סימטריות דינמיות, כימיה וספקטרוסקופיה של משטחים ושכבות דקות, אלומות מולקולריות, פיזור מולקולות ויונים ממשטחים, גידול שכבות יהלום, ספקטרוסקופיה מולקולרית, תהודה מגנטית גרעינית בנוזל ובמוצק, תהודה פאראמגנטית אלקטרונית, אופטיקה לא-ליניארית, פוטופיסיקה וספקטרוסקופית לייזרים, אופטיקה קוונטית, אלקטרו-אופטיקה מולקולרית, ננו-כימיה, ננו-חלקיקים וננו-אלקטרוניקה באמצעות מולקולות ביולוגיות. דינמיקה אולטרה-מהירה של משטחים, מנגנוני חיכוך בסקלה ננומטרית, סינתיזה טוטלית, קטליזה אסימטרית.

סטודנטים המשתלמים לתארים מגיסטר ודוקטור בוחרים את נושא מחקרם מתוך שטחים אלה בהסכמת חבר הסגל הנוגע בדבר ובהנחייתו.

המועמדים מתבקשים למצוא מנחה מבין חברי הסגל לפני קבלתם ללימודים. (בדבר פרטים נא לפנות למזכירות לימודי מוסמכים בפקולטה).


תוכנית לקבלת תואר מגיסטר בכימיה

תנאי הקבלה:

יוכלו להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון בממוצע של 80 לפחות וראיון קבלה.
לבוגרי תואר ראשון במסלול התלת שנתי, נדרשת צבירה של 30 נקודות אקדמיות. לבוגרי מסלול ארבע שנים נדרשת צבירה של לפחות 16 נקודות אקדמיות של קורסים מתקדמים. תוכנית לימודים נבנית מקורסי בחירה, אשר יכולים להתפרש על שנתיים בממוצע. בסוף השנה השנייה, לאחר השלמת הדרישות האקדמיות ודרישות המחקר, מציגים סטודנטים את תוצאות המחקר שלהם בסמינר הפקולטה, מגישים את התזה ונבחנים אליה. סטודנטים מצטיינים יוכלו לעבור במהלך השתלמותם למסלול ישיר לדוקטורט.

תוכנית התמחות לתואר שני ב"טכנולוגיה קוונטית מולקולרית"

טכנולגיות קוונטיות הינן אוסף של שיטות העושות שימוש בתכונות הקוואנטיות של חלקיקים ליישומיים מעשיים, כגון מחשבים קוונטים, תקשורת קוונטית וחישה קוונטית.  תוכנית ההתמחות ב"טכנולוגיה קוונטית מולקולרית" תתרכז באספקטים ייחודיים של תחום הקוואנטום שרלוונטיים בעיקר לכימיה, כגון מחשבים קוואנטים מולקולריים, סנסורים קוונטים מבוססי תהודה מגנטית, יישומים של מחשבים קוונטים בכימיה תיאורטית ותיאוריה של מכניקת הקוונטים בהיבטים מולקולריים.  זהו תחום מחקר חדשני שיוביל למהפכות טכנולוגיות במאה ה-21.

 

כל סטודנט שהתקבל לתואר שני בכימיה (ממוצע 80 לפחות בתואר ראשון + ראיון אישי) יהיה זכאי להתקבל למסלול ההתמחות בטכנולוגיה קוונטית מולקולרית.

נושא המחקר שהסטודנט יעסוק בן בתואר שני חייב מתחום הטכנולוגיה הקוונטית.

הבוגרים יקבלו בנוסף לתעודת תואר שני גם תעודת התמחות ב"טכנולוגיה קוונטית מולקולרית" כנספח לדיפלומה.

להלן הדרישות הלימודיות:

בוגר תואר תלת שנתי יידרש להשלים לפחות 11.5 נקודות, במסגרת  הנקודות להן הוא נדרש לתואר שני.

בוגר תואר הנדסי (4 שנתי) יידרש ל 5.5 נקודות כאשר יוכל לעשות את קורסי הליבה וקורסי הבחירה רק במידה ויש לו את הקדמים המתאימים. יש להשתתף בקורס " מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית" במהלך לימודי התואר הראשון.

להלן פירוט הדרישות:

 

א. 7.5 נקודות מ"קורסי הליבה" הבאים ( 4 נקודות לבוגרי תואר 4 שנתי):

a . "מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית" (127446) – 3.5 נ.ז.

בוגרי תואר 4 שנתי יידרשו לקחת קורס זה במסגרת לימודי התואר הראשון.

b . "יישומי טכנולוגיה קוונטית מולקולריות" –(127447) 2 נ.ז.

c . "מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות א" (126604) 2 נ.ז או "מעבדה טכנולוגיות קוונטיות ב'"             * (126605) 4 נ.ז.  •מעבדה זו פתוחה במסגרת מסלול ההתמחות לבוגרי תואר ראשון תלת שנתי בלבד.

ב. 4  נקודות נוספות של בחירה מתוך אחד הקורסים הבאים:

a . "ביופוטוכימיה ותופעות קוונטיות" (127450) 2 נ.ז.

b . "שליטה ומדידה קוונטית בכימיה פיסיקלית" (127452) 3 נ.ז

c . "כימיה פיסיקלית של חומרים קוונטים" (127451)  3 נ.ז

d  . "שיטות נסיוניות מתקדמות בתהודה מגנטית"  ( ( 1284292 נ.ז.

e . "מחשב קוונטי רועש"  (116037) 2 נ.ז

f .  "אינפורמציה קוונטית מתקדמת"  (116040) 2 נ.ז.

g . "קרינה וחומר קוונטי" (118137) 3.5 נ.ז.

מידע נוסף אודות התוכנית

אתר מרכז הקוואנטים.

 


תוכנית לקבלת תואר דוקטור בכימיה

תנאי הקבלה:

לתואר דוקטור יתקבלו מועמדים בעלי ציון 85 לפחות בתואר מגיסטר וראיון קבלה בועדת הוראה.
קבלת מועמדים שסיימו תואר בחו"ל תותנה בתוצאות בחינת GRE. במקרים חריגים ניתן יהיה לבקש פטור מהבחינה ע"ס ראיון קבלה עם חברי ועדת הוראה
מועמדים שיתקבלו לתואר דוקטור יעסקו בקורסים מתקדמים בהיקף של 6-10 נקודות (על פי החלטתה של ועדת הוראה פקולטית). בנוסף, הסטודנטים מתבקשים להשתתף בסמינרים מחלקתיים ובקולקויום פקולטי.
הסטודנטים נדרשים לעמוד בבחינת מועמדות על נושא מחקרם כנדרש בתקנות בית הספר לתארים מתקדמים. לצורך השלמת התואר, נדרשים הסטודנטים להציג את המחקר שלהם, תוך כדי שהם מגלים הבנה עמוקה במחקר ושיטות אשר השתמשו בהן לצורך המחקר. ההגנה של התזה יכולה להתבצע הן בעברית והן באנגלית.  בוגרי פקולטות מדעיות והנדסיות אחרות יוכלו להשתלב בפקולטה, כאשר לכל בוגר תקבע תוכנית לימודים אישית.

 רשימת מקצועות מתקדמים

קורסים הניתנים על ידי מרצים אורחים