Exploring fast proton transfer events associated with lateral proton diffusion on the surface of membranes

New Article Posted by Nadav AmdurskyYiyang LinNoora Aho, and Gerrit Groenhof

החשיבות של פרוטונים במגוון מערכות כימיות וביולוגיות היא עצומה. למשל, התנועה של פרוטונים בין שני צדדים של ממברנה דרך קומפלקסים של חלבונים הינה תהליך המפתח ביצירת המטבע האנרגטי הביולוגי של ATP. במחקר החדש שלנו אנו חוקרים את השאלה הבסיסית של מה בעצם קורה כאשר פרוטון פוגש ממברנה? תכננו גשש מולקולרי חדש שיכול להתחבר לממברנות וכתגובה מעירור של אור הוא משחרר פרוטון. בעזרת ספקטרוסקופיה מהירה וסימולציות של דינמיקה מולקולרית הצלחנו לעקוב אחרי אותו פרוטון שהשתחרר. הממצאים החדשים שלנו הנוגעים לחשיבות הממברנה והרכבה ביכולת שלה לתפוס פרוטון ולאפשר דיפוזיה שלו על גבי פני שטח הממברנה הם מאוד חשובים להבנת מספר תהליכי מפתח בביולוגיה.

למאמר המלא – https://www.pnas.org/content/early/2019/01/23/1812351116