seminars_he

"Transition-Metals Mediated Site-Selective Protein Modification"

סמינר כימיה אורגנית ואי-אורגנית

מרצה: Muhammad Jbara

תאריך:
28-28 Oct 2018 @ 09:30

מיקום: חדר סמינרים פקולטי