seminars_he

Transition Metal Complexes Featuring " Z-type" Ligands

סמינר כימיה אורגנית ואי-אורגנית

מרצה: Alla Pogoreltsev

תאריך:
01 May 2016 @ 09:30

מיקום: חדר סמינרים פקולטי