events_he

"מחקר בתעשייה הכימית בישראל"

מרצה: ד"ר גלעד פורטונה

תאריך:
23-23 Oct 2018 @ 12:30 - 14:30

מיקום: Lecture Hall No. 3

סדר ההרצאה
·       סקירה על התעשייה הכימית המפוארת של ישראל
·       סקירה מניסיון אישי על המחקר הכימי בחברות מובילות במשק.
o       בדגש על כימיקלים לישראל וטבע.
o       השלמות על אנזימוטק, פרוטרום  ונובוטייד.
·       תרומות הכימאי, המהנדס הכימי, משולבים במפעל התעשייתי.
·       מגמות בתפקיד הכימיה במפעלי העתיד על רקע ההתפתחויות המדעיות והמהפכה התעשייתית הרביעית.

בביוגרפיה של ד"ר גלעד פורטונה:

מהנדס כימאי בכל שלושת התארים, עמית מחקר בכיר ומנהל המרכז למצוינות תעשייתית במוסד שמואל נאמן בטכניון למחקרים במדיניות לאומית בטכניון. דירקטור בעמיעד וחבר הוועד המנהל בטכניון.
גדל ברפאל מחוקר עד סמנכ"ל בכיר ומשנה למנכ"ל, היה מנכ"ל תמי, מכון למחקר ופיתוח ומנכ"ל דשנים וחומרים כימיים, סמנכ"ל המו"פ של כימיקלים לישראל, סמנכ"ל לתפעול ופיתוח העסקים של חטיבת הכימיה של טבע  ובהנהלת טבע, יזם והקים את החברות נובוטייד ואקווייז. היה סמנכ"ל לפיתוח עסקים בפרוטרום ודירקטור באנזימוטק.