seminars_he

PEPTOID-CO(II) COMPLEXES AS WATER OXIDATION ELECTROCATALYSTS

סמינר כימיה אורגנית ואי-אורגנית

מרצה: Lee Engelberg

תאריך:
06-06 Jan 2019 @ 09:30

מיקום: חדר סמינרים פקולטי