המעבדה לכימיה אורגנית ואי-אורגנית- סמינר

03 Aug 2020 - 03 Jul 2020

ZOOM

11:30

מקסים חונונוב

"Synthesis and Reactivity of Coordination Hafnium Complexes Based on Imidazolin-2-Iminato Ligands" * מחקר זה בוצע בהנחייתו של פרופ' מוריס אייזן.