events_he

הדרכה על מאגרי המידע המרכזיים בתחום הכימיה

תאריך:
22-22 Mar 2017 @ 12:30 - 14:00

מיקום: קומה 4 - אולם הרצאות 2

מספר המשתתפים מוגבל- לרישום ופרטים נוספים –

https://goo.gl/TCVopJ

לשאלות ניתן לפנות למח' מידע והדרכה בספרייה המרכזית:

reflib@technion.ac.il

04-8292513; 04-8292520