צור קשר

 

contact

צור קשר

מזכירות הסמכה

(972-4) 8293725 :טלפון

email: dinad@technion.ac.il

מזכירות מוסמכים

(972-4) 8293950 :טלפון
email: chgalit@technion.ac.il

לשכת הדיקן: הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך
טכניון- המכון הטכנולוגי לישראל
קריית הטכניון, 3200008, חיפה

(972-4) 8293664/3173 :טלפון

(972-4) 8295860 :פקס
email:liatpresman@ch.technion.ac.il

דקן הפקולטה- פרופ' מוריס אייזן

 

רשימות תפוצה: (listserv.technion.ac.il)

חברי סגל הפקולטה: ch-l
עובדי הפקולטה לכימיה: chemp-l
משתלמים בפקולטה לכימיה: chstu-l
חוקרים ופסטדוקטורנטים: chres-l