ברכות חמות למתרגלים המצטיינים שלנו לאביב תשע"ז:

 ברכות חמות למתרגלים המצטיינים שלנו לאביב תשע"ז:
הריס דביר- מתרגל מצטיין פקוליטי מתמיד
זלנר מיכאל- מתרגל מצטיין פקוליטי
לוי אבישי - מתרגל מצטיין פקולטי
 קאושנסקי אלכס- מתרגל מצטיין פקולטי מתמיד 
המשיכו בדרכם, גאים בכם.