ברכות חמות לד"ר גלית פרברי ופרופ' יואב איישן לפרסום מאמרם ב Chemical Communications

תמיסות מימיות של מתילצלולוז מתנהגות באופן משונה: הן חומרים "הפוכי קפיאה" – נוזלים שבעת חימום הופכים למוצקים. במחקרנו, גרמנו למעבר הפאזה הזה להתרחש על ידי מכה מכאנית, שהחום וגלי ההלם הנוצרים ממנה נקלטים בתהליך האנדורתמי של ההתמצקות. המעקב אחר תהליך זה בוצע באמצעות צילום מהיר, וגילה שהוא קורה בפרקי זמן קצרים ביותר, של מיקרושניות. תופעה זו מאפשרת לבצע הנחתה של גלי הלם הנובעים מפגיעות מכאניות, ולשלב את החומרים הללו ביישומים חדשים.