ברכות חמות לגליה מעיין

לכל בית הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך,

ברכות לגליה מעיין על החלטת ועדת הקבע של סנט הטכניון להעניק לה קביעות וקידום לדרגת פרופסור חבר.

אנו מאחלים לה בשם כל הפקולטה עוד הרבה שנים מוצלחות של פעילות מדעית וציבורית במחיצתנו.