ברכות חמות לפרופ' חבר לילך עמירב

ברכות ללילך עמירב על החלטת ועדת הקבע של סנט הטכניון להעניק לה קביעות וקידום לדרגת פרופסור חבר.

אנו מאחלים לה הרבה שנים מוצלחות של פעילות מדעית וציבורית במחיצתנו.