A Multi-Doped Electrocatalyst for Efficient Hydrazine Oxidation

A Multi-Doped Electrocatalyst for Efficient Hydrazine Oxidation 

מאמר חדש פורסם בכתב העת Angewandte Chemie ע"י קבוצת פרופ'מ דוד איזנברג.

כולנו חולמים לנהוג במכוניות נקיות ושקטות, ולהחליף את הדלקים המזהמים בדלקים יותר ידידותיים-לסביבה. דלק מימני נשמע מבטיח מאוד, אולם הוא קשה לניוד, ודורש חומרים יקרים כאלקטרודות לתאי-דלק המבוססים עליו. במאמר זה אנחנו מדווחים על חומר חדש שגילינו במעבדותינו בפקולטה לכימיה ע"ש שוליך, ומאפשר שימוש בדלק אלטרנטיבי אחר – תמיסה מימית של הידרזין. החומר עשוי מיסודות זולים ביותר, והכנתו קלה ופשוטה. פירוק חשמלי יעיל וסלקטיבי של ההידרזין יכול להפיק חשמל באמצעות תא-דלק, שפולט רק מים וחנקן לאטמוספירה.

למאמר המלא-

  /wp-content/uploads/2018/12/Ojha_et_al-2018-Angewandte_Chemie_International_Edition.pdf